Adaptacja domku katalogowego

  1. 1. Zaopiniowanie projektu i przejęcie odpowiedzialności za projekt gotowy
  2. 2. Zaprojektowanie i wykonanie projektu zagospodarowania terenu;
    Dostosowanie konstrukcji budynku do panujących warunków na wybranej przez     Państwa działce (adaptacja podstawowych elementów konstrukcyjnych takich jak: fundamenty, czy konstrukcja dachu)
  3. 3. Zgoda biura projektowego od którego zakupiono projekt na wprowadzenie zmian
  4. 4. Wykonanie dokumentacji BIOZ;