Dokumenty potrzebne do złożenia projektu budowlanego w Urzędzie.

1. Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy, bądź Wypis i Wyrys z Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 przeznaczonej do celów projektowych,
3. Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy mediów: energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym, wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, gazu w Zakładzie Gazowniczym,
4 .Wykonanie opinii geologicznej,
5 .Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (dla gruntów kl. I do III) (o ile taka decyzja będzie potrzebna)
6 .Uzyskanie uzgodnień w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
7. Decyzję lokalizacji zjazdu z drogi publicznej (o ile taka decyzja będzie potrzebna)
8. Inne wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego
9. Opinia techniczna (przy rozbudowie budynku)